De Stichting Kunstraad Dronten, kortweg SKD, is een stichting zonder winstoogmerk met uitsluitend vrijwilligers, met het doel de inwoners van de Gemeente Dronten kennis te laten maken met alle vormen van de kunst in de breedste zin.
We proberen de mensen te bereiken door op meerdere locaties het gehele jaar exposities in te richten.

Kunst in etalages Suydersee winkelcentrum

HEEFT U BELANGSTELLING OM HIER OOK TE EXPOSEREN, MELD U AAN VIA HET CONTACTFORMULIER.

Bestuursleden Stichting Kunstraad Dronten

  • Aad Gordijn: Voorzitter – Coördinator Aeres Bedrijvencentrum Dronten
  • Marianne Gordijn: Penningmeester
  • Harry van Arendonk: Secretaris – Coördinator Aeres Hogeschool
  • Willem van Baarsen: Coördinator Aeres Bedrijvencentrum Dronten en
    FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Het bestuur van de Stichting Kunstraad heeft als belangrijkste taak het organiseren van exposities op verschillende locaties in de gemeente Dronten. Oriëntatie op ontwikkelingen in de kunst, nieuwe expositiemogelijkheden en het selecteren van kunstenaars zijn de belangrijkste werkzaamheden. Ook is de betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Dronten groot.

Maak uw keuze