Aeres Hogeschool Dronten

Informatie

Aeres Hogeschool Dronten

Locatie

De Drieslag 4, 8251 JZ
Dronten.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09.00 – 17.00 uur

Aeres Hogeschool dronten

Glazen schil

De Stichting Kunstraad Dronten exposeert permanent beelden in de glazen schil rondom het nieuwe gebouw van de Aeres Hogeschool Dronten. Deze expositie is voor iedereen toegankelijk.

Kantoren

Bedrijfskunst

In de glazen schil van de Aeres Hogeschool richt de SKD exposities in met driedimensionaal werk. Deze exposities duren een half jaar.
De SKD verzorgt de bedrijfskunst in diverse kantoren van de Aeres Hogeschool. Kan niet bezocht worden.

Maak uw keuze