Eric Pasman

Eric Pasman ontwikkelde een eigen heldere beeldtaal die zich in zijn schilderijen kenmerkt door een vlotte en gevarieerde toets in contrasten van licht.  Hierdoor ontstaat er een levendigheid die je als kijker naar binnen trekt. Je ervaart het verstrooiende plezier van de maker.
Zijn werk is niet het resultaat van een plan of uitgebreide voorstudie. Hij werkt puur intuïtief een idee uit. Hij accepteert een mislukking en begint regelmatig opnieuw. Het schilderij is steeds het resultaat van een relatief kort maar zeer intensief proces. 
Altijd vormen elementen uit de werkelijkheid de basis. In zijn jongste experimentele werk proef je dissonantie en vervreemding. Hier speelt hij met de context en zoekt hij de grens op van een figuratieve stijl

Contact

info@pasman.net

Foto/videos

Impressie

Maak uw keuze